Tagarchief: gemeenteraadsverkiezingen

21 maart: Definitief

De ONP/PSP’92 wil verder werken voor onze stad, want wij houden van Nijmegen!

Zo eindigt ons verkiezingsprogramma. De Nijmeegse burger heeft niet voor ons programma gekozen en aangezien de kiezer altijd gelijk heeft is dat gewoon een feit. Toch tekent de ONP bezwaar aan tegen de uitslag.

1.       Op 10 februari heb ik in het lijsttrekkersoverleg/Seniorenoverleg al melding gemaakt van onze gevoelens omtrent de media. Inmiddels hebben wij bij de discriminatiefunctie van deze stad, Ieder1Gelijk, een klacht neergelegd tegen het dagblad De Gelderlander en in het bijzonder de heer R. Jaspers. De media moet haar eigen afwegingen maken, maar heeft ook te maken met de Code voor de Journalistiek. Wij hebben – nu voor de tweede verkiezing op rij – gezien hoe Jaspers de zittende partijen en de partijen die hij leuk vindt voortrekt. Partijen die hij niks vindt geeft hij geen aandacht in de krant of spreektijd in debatten. Aangezien wij in een democratie wensen te leven en niet in een Jaspercratie willen wij dit punt benoemen in deze zitting.

2.       De gemeente is zelf ook organisator van debatten geweest. Een overheid moet alle partijen even gelijk behandelen. Helaas moet ik constateren dat én het debat van de Seniorenraad én het grote Gelderlander-debat op 13 maart niet aan deze eisen voldeden (inperking van spreektijd middels elevator pitches, jokers, fietsbellen, recht op verdediging in debatten, etc.). Bij andere debatten speelde dit ook, maar daar gaat de gemeente niet over. Waardering willen wij uitspreken voor de organisaties die wel iedereen gelijk behandelden.

3.       Onze collega-partijen hebben zich niet altijd collegiaal opgesteld. Diverse informatie omtrent debatten is niet gedeeld. Ook is het campagnevoeren op straat niet eerlijk gegaan. De SP heeft haar adagium ‘schoon, heel en veilig’ niet gevolgd bij het vol posteren en onder stickeren van de stad. Ook DNF is hier te benoemen, maar in mindere mate. De VVD, GL, D66 en gewoon Nijmegen hebben in tegenstelling tot collegebesluit nummer 1.4 d.d. 25 mei 2010 gebruik gemaakt van de mupi’s van JCDecaux.

4.       De 119 stemmen van 2010 zijn onterecht onder ‘overige partijen’ geplaatst en niet bij de ONP/PSP’92. De ONP/PSP’92 is de personele opvolger van de Lijst Ramon Barends.

5.       Tenslotte willen we de argumentatie van de VPPG hier benoemen omtrent de oneerlijke subsidiering van lokale politieke partijen. Minister Guusje ter Horst heeft eerder aangegeven dat de financiering van de lokale politieke partijen die niet aangesloten zijn bij een politieke partij die in de Tweede of Eerste Kamer vertegenwoordigd zijn door de lokale of provinciale overheid geregeld dient te worden. Dit is in Nijmegen niet geregeld en hiermee is het gelijkheidsbeginsel in het geding.

Afrondend, een enkele opmerking namens de ONP en de PSP’92. We roepen de fractievoorzitters op om conform het verkiezingsprogramma van D’66 uit 1971 openbare coalitieonderhandelingen te houden.

Het initiatief van Peiling Nijmegen op twitter hebben we gewaardeerd. We bepleiten dat de afdeling Onderzoek en Statistiek in 2018 de verkiezingen zal peilen. In de gemeente Amsterdam is dat al een goede gewoonte. Wij zouden graag zoiets zien in Nijmegen. De verkiezingen van 2018 zijn nog ver weg. Toch weet ik al iets over die verkiezingen. Ik zal die verkiezingen niet meemaken als lijsttrekker. De verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag heeft bij mij persoonlijk de electorale wonden uit 2010 opnieuw opengereten. Vanaf de beëdiging van de nieuwe gemeenteraad is onze nummer 2, Sent Wierda, onze nieuwe partijleider. Ik heb het volste vertrouwen in Sent. Hij zal dingen anders doen dan ik, maar hij zal mijn kernwaarden goed kunnen verdedigen. Ik vraag de gemeente Nijmegen om mijn nieuwe politieke leider een eerlijke kans te geven.

De ONP/PSP’92 wil positief afsluiten. Ik wil de burgemeester en de afdeling Verkiezingen danken voor de warme samenwerking. De wrange smaak van de uitslag overheerst nu, maar zoals een filosoof ooit eens zei: “alles komt goed”. Ik citeer ook graag een van mijn politieke voorbeelden: “Als je van de stad houdt…” en ik vul dat graag aan met “…dan kies je links en lokaal.” Ik zal blijven kiezen volgens mijn idealen.

20 maart: The day after

The day after… na een korte nachtrust moeten we als ONP en PSP’92 de draad weer oppakken. Vannacht hebben Sent en ik al goed doorgepraat over het vervolg. Vandaag vooral bezig geweest met de verwerking en ook het werk weer opgepakt. Tijdens het “The day after”-debat heb ik aan Hans van Hooft de vraag gesteld of hij ook de stad en de mensen in de stad wil betrekken bij het opstellen van het Coalitieakkoord. Zijn antwoord: “nee, dat is van de collegepartijen. We willen kijken of we de fracties in de oppositie kunnen bedienen met punten, maar verder niet.”.  Zo kennen we de SP weer. De ONP is gewoon keihard nodig in deze stad.

13 maart: Jaspercratie

In de avond was er het lijsttrekkersdebat van De Gelderlander. Omdat wij in een ‘Jaspercratie’ leven kan dat geen eerlijke avond worden. Rob Jaspers, de onderkoning van de media, zet nieuwe partijen en zeker de mijne, gewoon weg als niet belangrijk. Deze man laat zijn voorkeuren continue naar voren komen in de verslaggeving. De Gelderlander heeft in deze stad een grote machtspositie en dat is ronduit ziek! Daarom vertelde ik geen inhoudelijk verhaal in mijn elevatorpitch, maar viel ik de media aan. Onze inhoudelijke bijdrage hebben we uitgedeeld. Ook weer opvallend was dat we twee keer een vraag stelden, maar dat de vraag gewoon verdraaid werd door meneer Jaspers en daarna niet beantwoord werd. Ook liegt Jaspers over standpunten die we eerder hebben geuit. Volgens Jaspers zouden alle partijen zich tegen Ressen hebben uitgesproken. Wij (en ook OPA) hebben ons voor uitgesproken, maar het is net alsof hij het allemaal niet hoort. Deze stad wordt zoveel mooier als er een open, diverse en transparante media zou zijn. Dat is er nu niet. We gaan hier nog voor 19 maart werk van maken!

9 maart: (Uit)zenden

Deze middag was ik twee uur lang op de Nijmeegse radio te horen. Een radiodebat met Rob Jetten (D66), Marc van Nijnatten (PvdA) en Cor van Norel (SP). Erg leuk om te doen, maar ook wel erg bijzonder en spannend. Het was moeilijker in het begin dat ik dacht. Geen interactie van publiek en door de setting ook geen oogcontact met mijn tegenstanders. Lichaamstaal werkt niet op de radio. Hele andere vaardigheden moest ik hierdoor aanspreken. Een hele leuke en aparte ervaring dus. Dit was letterlijk de boodschap uitzenden.

Daarna stapten Sent en ik de bus in naar Arnhem voor het regionale debat van EVS EcoVrede. Teleurstellend dat wij de enige Nijmeegse partij waren, want er werden echt belangrijke thema’s besproken. Stadslandbouw, basisinkomen, tijdelijk anders bestemmen, regionale transities. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die ook in Nijmegen moeten landen. Sent en ik hebben weer een stembusakkoord mogen tekenen, dit keer dus over de thema’s die ik net noemde. “Het Pact van Presikhaaf” heet dit document. Een mooi resultaat en ik hoop dat dit pact ook in Nijmegen navolging gaat krijgen.

Het was vandaag een fijne dag. Een dag waarin ik én via de radio onze boodschap en standpunten kon brengen bij veel Nijmegenaren in de huiskamer én ik met partijen die in onze linkse duurzame en progressieve hoek zitten een regionaal pact heb kunnen ondertekenen. Waren er maar meer politici in Nijmegen zoals de politici met wie ik dit pact mocht tekenen. Lea Manders, Leo de Groot, Yvonne van Hamersveld, Tobias de Groot, Willemien Seinhorst en Mickel Langeveld… met deze mensen zou ik zo in een fractie kunnen werken. Zij tekenden met Sent Wierda en ikzelf voor de thema’s van de toekomst. Een toekomst die over 9 dagen beslist wordt. Morgen weer hard aan de slag: het studentendebat in Lux bijvoorbeeld. Maar ook de vergadering van de USR en flyeren! Vanuit de laatste 331 vanuit Arnhem-Presikhaaf naar Nijmegen-Dukenburg wens ik jullie dan ook welterusten. Tot morgen?

6 maart: Uitersten

Er zijn echt uitersten in onze stad. In de politiek kom je dat soms treffend tegen. Vandaag was zo’n dag. Eerst was ik bij het debat van de Industriële Kring Nijmegen. Mensen die werkzaam zijn in de maakindustrie. Thema’s daar waren het imago van de stad, de bereikbaarheid en de economische innovatieve ontwikkeling van de stad. De gesprekken na dit debat bij een gesponsorde borrel en voor genodigden – nee, ik niet – uitgebreid buffet waren heel anders dan bij het debat wat ik er na had. Een debat over armoede en participatie. Veel kwade mensen en teleurgestelden in de politiek in het algemeen. Vragen daar gingen door merg en been. Over niet rond kunnen komen. Over twijfel en angst. Ik heb vandaag gezien en nog een keer ervaren hoeveel teleurgestelden er zijn in onze samenleving. Juist voor die mensen wil ik er zijn. En ja, natuurlijk gaat het ook om de ondernemers in onze stad. Zij zorgen voor banen. Maar ik bedacht me na deze twee debatten hoe mooi het zou zijn geweest als deze twee heel diverse en verschillende groepen mensen met elkaar in gesprek waren gekomen. Dan had je echte ontmoeting gehad. Ontmoeting tussen ondernemer en werkzoekende. Nu gaan deze ontmoetingen heel ingewikkeld: via het jongerenloket of via de afdeling werk en inkomen. Maar ik zie kansen. Kansen om samen te werken aan nieuwe banen. De mensen – werknemers en werkgevers – zijn er. En Nijmegen is een veerkrachtige stad waar veel kan en mag. Van de ONP/PSP’92 mag er veel, als er mensen hier door aan werk kunnen komen. Werk is een van de basisbehoeften van mensen. Werk zorgt er voor dat mensen zich als volwaardig beschouwen.
En nee, dat hoeft geen betaald werk te zijn. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Vrijwilligerswerk vind ik net zo belangrijk als betaald werk. Daarom zijn wij als ONP/PSP’92 ook zo voor eerlijk delen en voor het basisinkomen. Dat is pas omzien naar elkaar. Dat is waar ik voor wil gaan na 19 maart. En daar werk ik nu voor. Voor een linkse stad met een sociaal lokaal beleid. En nee, dat zijn geen uitersten in mijn ogen.