Categorie archief: Ramon Barends

21 maart: Definitief

De ONP/PSP’92 wil verder werken voor onze stad, want wij houden van Nijmegen!

Zo eindigt ons verkiezingsprogramma. De Nijmeegse burger heeft niet voor ons programma gekozen en aangezien de kiezer altijd gelijk heeft is dat gewoon een feit. Toch tekent de ONP bezwaar aan tegen de uitslag.

1.       Op 10 februari heb ik in het lijsttrekkersoverleg/Seniorenoverleg al melding gemaakt van onze gevoelens omtrent de media. Inmiddels hebben wij bij de discriminatiefunctie van deze stad, Ieder1Gelijk, een klacht neergelegd tegen het dagblad De Gelderlander en in het bijzonder de heer R. Jaspers. De media moet haar eigen afwegingen maken, maar heeft ook te maken met de Code voor de Journalistiek. Wij hebben – nu voor de tweede verkiezing op rij – gezien hoe Jaspers de zittende partijen en de partijen die hij leuk vindt voortrekt. Partijen die hij niks vindt geeft hij geen aandacht in de krant of spreektijd in debatten. Aangezien wij in een democratie wensen te leven en niet in een Jaspercratie willen wij dit punt benoemen in deze zitting.

2.       De gemeente is zelf ook organisator van debatten geweest. Een overheid moet alle partijen even gelijk behandelen. Helaas moet ik constateren dat én het debat van de Seniorenraad én het grote Gelderlander-debat op 13 maart niet aan deze eisen voldeden (inperking van spreektijd middels elevator pitches, jokers, fietsbellen, recht op verdediging in debatten, etc.). Bij andere debatten speelde dit ook, maar daar gaat de gemeente niet over. Waardering willen wij uitspreken voor de organisaties die wel iedereen gelijk behandelden.

3.       Onze collega-partijen hebben zich niet altijd collegiaal opgesteld. Diverse informatie omtrent debatten is niet gedeeld. Ook is het campagnevoeren op straat niet eerlijk gegaan. De SP heeft haar adagium ‘schoon, heel en veilig’ niet gevolgd bij het vol posteren en onder stickeren van de stad. Ook DNF is hier te benoemen, maar in mindere mate. De VVD, GL, D66 en gewoon Nijmegen hebben in tegenstelling tot collegebesluit nummer 1.4 d.d. 25 mei 2010 gebruik gemaakt van de mupi’s van JCDecaux.

4.       De 119 stemmen van 2010 zijn onterecht onder ‘overige partijen’ geplaatst en niet bij de ONP/PSP’92. De ONP/PSP’92 is de personele opvolger van de Lijst Ramon Barends.

5.       Tenslotte willen we de argumentatie van de VPPG hier benoemen omtrent de oneerlijke subsidiering van lokale politieke partijen. Minister Guusje ter Horst heeft eerder aangegeven dat de financiering van de lokale politieke partijen die niet aangesloten zijn bij een politieke partij die in de Tweede of Eerste Kamer vertegenwoordigd zijn door de lokale of provinciale overheid geregeld dient te worden. Dit is in Nijmegen niet geregeld en hiermee is het gelijkheidsbeginsel in het geding.

Afrondend, een enkele opmerking namens de ONP en de PSP’92. We roepen de fractievoorzitters op om conform het verkiezingsprogramma van D’66 uit 1971 openbare coalitieonderhandelingen te houden.

Het initiatief van Peiling Nijmegen op twitter hebben we gewaardeerd. We bepleiten dat de afdeling Onderzoek en Statistiek in 2018 de verkiezingen zal peilen. In de gemeente Amsterdam is dat al een goede gewoonte. Wij zouden graag zoiets zien in Nijmegen. De verkiezingen van 2018 zijn nog ver weg. Toch weet ik al iets over die verkiezingen. Ik zal die verkiezingen niet meemaken als lijsttrekker. De verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag heeft bij mij persoonlijk de electorale wonden uit 2010 opnieuw opengereten. Vanaf de beëdiging van de nieuwe gemeenteraad is onze nummer 2, Sent Wierda, onze nieuwe partijleider. Ik heb het volste vertrouwen in Sent. Hij zal dingen anders doen dan ik, maar hij zal mijn kernwaarden goed kunnen verdedigen. Ik vraag de gemeente Nijmegen om mijn nieuwe politieke leider een eerlijke kans te geven.

De ONP/PSP’92 wil positief afsluiten. Ik wil de burgemeester en de afdeling Verkiezingen danken voor de warme samenwerking. De wrange smaak van de uitslag overheerst nu, maar zoals een filosoof ooit eens zei: “alles komt goed”. Ik citeer ook graag een van mijn politieke voorbeelden: “Als je van de stad houdt…” en ik vul dat graag aan met “…dan kies je links en lokaal.” Ik zal blijven kiezen volgens mijn idealen.

20 maart: The day after

The day after… na een korte nachtrust moeten we als ONP en PSP’92 de draad weer oppakken. Vannacht hebben Sent en ik al goed doorgepraat over het vervolg. Vandaag vooral bezig geweest met de verwerking en ook het werk weer opgepakt. Tijdens het “The day after”-debat heb ik aan Hans van Hooft de vraag gesteld of hij ook de stad en de mensen in de stad wil betrekken bij het opstellen van het Coalitieakkoord. Zijn antwoord: “nee, dat is van de collegepartijen. We willen kijken of we de fracties in de oppositie kunnen bedienen met punten, maar verder niet.”.  Zo kennen we de SP weer. De ONP is gewoon keihard nodig in deze stad.

14 maart: Verdieping

In de ochtenduren heb ik de dag voorbereid. Een dag die goed vol zat. Eerst ben ik in mijn djalebba naar de Moskee in de Wolfskuil gegaan om daar onze flyers in het Arabisch uit te delen. Natuurlijk vinden wij dat iedereen Nederlands zou moeten spreken en kunnen lezen, maar we vinden dat de mensen die in de jaren ’60, ’70 en ’80 naar Nederland zijn gehaald om tijdelijk hier te werken nu niet meer te verplichten zijn om onze taal te leren. Daarom faciliteren wij hen met een Arabische flyer. Vervolgens door naar Het Hert waar een debat zonder Rob Jaspers was. Dat was dus ook een goede en fijne middag. Het ging over gehandicapten en opvang. Zorg, welzijn, werk en inkomen: thema’s die ook mij raken en ik heb daar iets over gedeeld. De laatste halte was in Café Meermin bij ons eigen politiek café. Politiek historicus dr. Ewout Klei uit Kampen zou spreken over de PSP en daarna zouden we de aanwezige partijen langs de linkse en lokale meetlat gaan leggen. De avond werd anders, want alleen Ouderen Politiek Actief had het fatsoen om op te komen dagen. Het werd een interessante gedachtewisseling over politiek in het Nijmeegse, kleine partijen in de media en progressiviteit in de politiek. Zeker de moeite waard!

13 maart: Jaspercratie

In de avond was er het lijsttrekkersdebat van De Gelderlander. Omdat wij in een ‘Jaspercratie’ leven kan dat geen eerlijke avond worden. Rob Jaspers, de onderkoning van de media, zet nieuwe partijen en zeker de mijne, gewoon weg als niet belangrijk. Deze man laat zijn voorkeuren continue naar voren komen in de verslaggeving. De Gelderlander heeft in deze stad een grote machtspositie en dat is ronduit ziek! Daarom vertelde ik geen inhoudelijk verhaal in mijn elevatorpitch, maar viel ik de media aan. Onze inhoudelijke bijdrage hebben we uitgedeeld. Ook weer opvallend was dat we twee keer een vraag stelden, maar dat de vraag gewoon verdraaid werd door meneer Jaspers en daarna niet beantwoord werd. Ook liegt Jaspers over standpunten die we eerder hebben geuit. Volgens Jaspers zouden alle partijen zich tegen Ressen hebben uitgesproken. Wij (en ook OPA) hebben ons voor uitgesproken, maar het is net alsof hij het allemaal niet hoort. Deze stad wordt zoveel mooier als er een open, diverse en transparante media zou zijn. Dat is er nu niet. We gaan hier nog voor 19 maart werk van maken!

26 februari: Alles komt goed

Vertrouwen hebben in jezelf en in de stad. Ik haal mijn inspiratie uit de stad. Daarmee bedoel ik natuurlijk de organisaties en de mensen die deze organisaties met hart en ziel vertegenwoordigen of steunen. Daarom was ik deze avond niet bij de gemeenteraadsvergadering, maar bij de supportersavond van N.E.C. in Stadion De Goffert.

‘Samen Beter NEC’, dat had ook onze slogan kunnen zijn. Door samen te werken in de stad kan je een betere samenleving maken en houden. Daarom bood Sent Wierda vandaag namens de PSP’92 en ONP onze oproep aan loco-burgemeester Van der Meer aan om meer informatie ter plekke te geven over de Piersonaffaire. Eigenlijk is dit een kernpunt wat ik steeds zie terugkomen: overheid, informeer je burger!

De burger moet ook makkelijker informatie kunnen krijgen over Gemeenschappelijke Regelingen. Daar gaat veel geld in om en sommige regelingen gaan wel over de thema’s van de toekomst. Daarom sprak ik vandaag in op de Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Bergerden. Daar wordt gewerkt aan economie, innovatie en duurzaamheid: de thema’s van de toekomst.

Toekomst. De jeugd heeft die. En daarom was het mooi dat NimmaTV op het stadhuis was om interviews af te nemen voor N1. Er is veel over jongeren te vertellen. Zo vergat ik te benoemen dat eigen initiatief zoals Waalhalla ook onze steun heeft en houdt. Of dat de aansluiting van school naar werk door het Jongerenloket nog beter kan worden gestimuleerd. Jongeren weten niet waar ze terecht kunnen. Tandem en het jongerenwerk in brede zin doet hier goed werk.

En dan dus N.E.C., een van de iconen van de stad. Mooi dat N.E.C. supportersavonden organiseert. Luisteren naar mensen voert onze voetbalclub echt in de praktijk uit. Gerry van de Velde leidde de avond met Nimweegse humor en dat was mooi. Ik heb vragen gesteld over het veiligheidsbeleid in het algemeen, over de keuze om wedstrijden tussen Jong NEC en Jong Vitesse niet ’s avonds maar ’s middags te spelen en over het verder voortzetten van de maatschappelijke stichting NEC Doelbewust. De antwoorden van Bart van Ingen stemden me deels tevreden. Over het veiligheidsaspect, maar ook over de stadionplannen – waar ik mijn steun voor heb uitgesproken – zullen we verder spreken. Mooi is het om te horen dat NEC Doelbewust ook in de komende jaren actief zal blijven op de gebieden van sport, gezondheid, discriminatiebestrijding, jeugd en leefbaarheid in de wijk.

Samen werken aan de stad. Ik heb er zin in na 19 maart. De inspiratie is er.

Mijn nieuwe weblog

Beste lezers,

Graag maak ik jullie deelgenoot van mijn belevenissen tijdens deze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik doe weer mee met mijn eigen lijst (Onafhankelijke Nijmeegse Partij). Dit keer werken we samen met de PSP’92. Daar ben ik erg trots op. Wij zijn als ONP een echte progressieve partij, en het is daarom een genoegen om met een van de ‘oude 4 van GroenLinks’ samen te mogen werken. Op dit weblog kunnen jullie met regelmaat lezen waar ik mee bezig ben en over de standpunten we als ONP/PSP’92 innemen. Wil je goed geïnformeerd zijn over de verkiezingen: volg dan deze blog.

Met vriendelijke groeten,

Ramon Barends, lijsttrekker ONP/PSP’92

Afbeelding